Študentský kongres o fotonike 2015

Medzinárodné laserové centrum organizuje kongres, ktorý je určený pre žiačky a žiakov druhého a tretieho stupňa základných a stredných škôl, ktorí sa chcú pútavou formou dozvedieť viac o fotonike. Cieľom kongresu je prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší záujem o fotoniku – náuku o svetle. Kongres kombinuje prezentácie praktických aplikácií použitia svetla a experimentov so svetlom, s prezentáciami vlastných projektov zúčastnených žiakov, ako aj diskusie a odporúčania o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Najlepšie projekty budú odmenené. Súčasťou kongresu budú workshopy, ktoré budú pútavou formou demonštrovať pestrosť využitia fotoniky.
Podujatie bude prebiehať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Juraja Draxlera.

Účastníci kongresu budú rozdelení do dvoch kategórií:
Kategória 1, streda 14. október 2015:
6. - 9. ročník základných škôl, 1. – 4. ročník 8-ročných gymnázií, Bratislavský kraj. Kategória 2, štvrtok 15. október 2015:
stredné školy a 5. – 8. ročník 8-ročných gymnázií z celého Slovenska.

Miesto a dátum konania: Kongres sa bude konať 14. a 15. októbra v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1.

Online registrácia na kongres: September 2015
Zaregistrovať sa môžete aj osobne na Noci výskumníka, ktorá sa bude konať dňa 25. 9. 2015 v Starej tržnici v Bratislave. Registrácia na kongres je bezplatná. V rámci účasti bude zabezpečené občerstvenie a obed. Doprava na miesto konania kongresu nie je hradená.

Projekt: Projekt podľa vlastného výberu bude odprednášaný študentami počas 5min prezentácie (ktorá môže byť podporená 2-3 slidami v power pointe, alebo pdf) o vlastnom pozorovaní zaujímavého fotonického javu, situácie, alebo udalosti spojených so svetlom (dúha, osvetlenie mojej ulice, fotografie...).

Inštrukcie pre prípravu prezentácie projektu zašleme vybraným účastníkom na začiatku školského roka 2015/2016.

 

Fotonika

#

Fotonika je veda zaoberajúca sa svetlem, jeho generovaním, zosilňovaním, prenosom, manipuláciou a detekciou. Svetlo môžeme v rôzných prípadoch vnímat ako časticu (foton) alebo ako vlnu (elektromagnetické žiarenie).

 
htmltemplates.net