Workshop o fotonike pre učiteľov

Dátum konania: Streda 09. Novembra 2016

 

Program

Workshop o Fotonike pre učiteľov má za cieľ prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší záujem o fotoniku – náuku o svetle, ako aj zvýšiť povedomie o možnostiach využitia Fotoniky na hodinách fyziky. Učitelia si budú môcť vyskúšať edukatívne pomôcky ako je “Photonics Explorer”, ktoré umožňujú hravou formou ukázať žiakom základné vlastnosti svetla a ich aplikácie. Dozvedia sa tiež o mobilných aplikáciách ktoré pomôžu zvýšiť záujem žiakov o fotoniku.

9. 11. 2016

13:00 – 13:15

Príchod účastníkov a zahájenie workshopu

13:15 – 14h00

Prednáška o význame Fotoniky a možnostiach jej využitia na hodinách fyziky

14:00 – 14:10

Prestávka s občerstvením

14:10 – 15:00

Prezentácia Photonics Toolkit (Photonics4All) súpravy – edukatívnej pomôcky pre výučbu fotoniky v rámci fyziky

Applikácie fotoniky (smartfonové aplikácie na meranie farieb, tepu srdca)

15:00 – 15:15

Diskusia

15:15 – 15:30

Ukončenie Kongresu a udelenie certifikátov o účasti

 

Kontakt a prihlášky

alzbeta.marcek.chorvatova@ucm.sk

 

Miesto

Zasadačka prízemie, Nám. J Herdu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 917 01 Trnava