Fotonika 2010

5. Výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra
ParkHotel Stupava (www.parkhotel.sk)
11.-12. február 2010

Odborný garant: prof. František Uherek, riaditeľ MLC

Zameranie seminára: diskusia najdôležitejších výsledkov oddelení MLC za rok 2009, perspektívy a plánovanie činnosti MLC na rok 2010, strategické smerovanie MLC.

PROGRAM

ŠTVRTOK 11. 2. 2010
10.00 – 12.00 Príchod do hotela, ubytovanie, prezentácia účastníkov
12.00 – 13.00 Obed
13.20 – 13.30 Otvorenie konferencie (prof. F. Uherek)
13.30 – 16.00 Prezentácie laboratórií a projektov Oddelenia laserových technológií MLC (Dr. D. Haško, Dr. M. Držík, Dr. J. Bruncko, Dr. I. Bugár, doc. D. Velič, Dr. J. Chovan)
16.00 – 16.20 Občerstvenie
16.20 – 18.00 Prezentácie laboratórií a projektov Oddelenia biofotoniky MLC prof. P. Miškovský, Dr. D. Chorvát jr., Dr. A. Chorvátová. Dr.L. Bachárová, Dr.A.Mateašik, prof. J. Kyselovič,).
19.00 – 20.00 Večera
   
PIATOK 12. 2. 2010
07.30 – 08.30 Raňajky
09.00 – 10.00 Diskusia I.
• informačné služby, web a propagačné materiály MLC a projektov ŠF.
10.00 – 10.15 Občerstvenie
10.30 – 12.20 Diskusia II.
• Zvyšovanie kvality výskumu, ľudských zdrojov, hodnotenie manažmentu kvality (model CAF)
• Projekty a spolupráce, perspektívy rozvoja MLC v nasledujúcom období
12.20 – 12.30 Záver semináru
13.00 – 14.00 Obed

Organizátori: Medzinárodné laserové centrum v spolupráci s nadáciou PROMOS

Organizačný výbor: F. Uherek, K. Chorvátová, A. Vincze

Zborník: Príspevky od prezentujúcich pripravené podľa pripojeného vzoru prosíme zaslať do 15.  2.  2010 na adresu dusan@ilc.sk.

Vložné
50,- €: redukované vložné (1 deň), pozostáva z konferenčného poplatku (konferenčné materiály, prenájmy, administratíva, zborník) a stravného (obed, večera) v zmysle zákona  283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov
100,- €: úplné vložné (2 dni), pozostáva z konferenčného poplatku (konferenčné materiály, prenájmy, administratíva, zborník), ubytovania a stravného (2x obed, večera, raňajky) v zmysle zákona  283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov

Vložné je možné uhradiť bankovým prevodom na učet nadacie PROMOS:

Nadácia PROMOS, KME FEI STU, Ilkovicova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia
Všeobecná úverová banka,
Ľ. Fullu 5, 841 05
Bratislava – Dlhé Diely
Číslo účtu: 180237012/0200
BIC (Swift Code): SUBASKBX
IBAN No.: SK05 0200 0000 0001 8023 7012
Správa pre prijímateľa: Fotonika2010 / meno#

Miesto konania:

View Park Hotel Stupava in a larger map

Cesta z MLC k hotelu:

View Larger Map