Ilc

Publikačná činnosť

Výskumná aktivita H1

Výskumná aktivita H2

Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Nové metódy integrovanej nano-bio-fotoniky pre včasnú diagnostiku biologických a environmentálnych faktorov, ITMS 313011T458, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.