Ilc

Výskumná aktivita H2

Rozvoj progresívnych metód multimodálneho zobrazovania, spektroskopie a analýzy mnohodimenzionálnych dát a výskum nanoštruktúr pre biofotonické aplikácie. Aktivita sa realizovala na území Bratislavského kraja v laboratóriách MLC v Bratislave.

Téma 1. Výskum a optimalizácia využitia krátkych laserových pulzov na budenie optického signálu pre zobrazovanie a spektroskopiu.

Výskum generácie a kontroly vlastností krátkych laserových impulzov, a ich využitia pre vývoj nových metód optického zobrazovania (nelineárna mikroskopia) a laserovej spektroskopie v prepojení na techniky multimodálnej a multispektrálnej diagnostiky a metódy počítačovej vizualizácie a spracovania dát.

Téma 2. Výskum a vývoj nano-fotonických štruktúr pre bio-fotonické aplikácie.

Návrh, príprava, charakterizácia a verifikácia funkčnosti fotonických štruktúr a prvkov na báze nanotechnológií aplikovateľných v produktoch pre bio-aplikácie používané na včasnú diagnostiku alebo monitorovanie ochorení. Výskum technologických postupov pre vzájomnú integráciu anorganických a organických vrstiev pre realizáciu hybridných nanofotonických štruktúr s novými unikátnymi detekčnými možnosťami.