Zahraničné projekty v roku 2014

SK-AT-0011-12, Štúdium vlastností fotonických prvkov pomocou rôznych návrhových prostriedkov
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing, František Uherek, PhD.
trvanie: 2013 – 2014

SK-PL-0005-12, Rozvoj nových technológií prípravy a metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing, František Uherek, PhD.
trvanie: 2013 – 2014

SK-PT-0015-12, Teoretické a experimentálne štúdium polymérnych vrstiev zakotvených na povrchoch ako ochrana proti adsorpcii proteínov
zodpovedný riešiteľ : doc. Ing. Dušan Velič, PhD.
trvanie: 2013 – 2014

LASERLAB – EUROPE III, N: 284464, The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III (LASERLAB-EUROPE)
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing, František Uherek, PhD., RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
trvanie: 2012 – 2015

ESTABLIS No.: 290022, Ensuring STABiLIty in organic Solar cells (ESTABLIS)
zodpovedný riešiteľ : prof. Ing, František Uherek, Uherek František, Ing. Andrej Vincze, PhD.
trvanie: 2012 – 2015

GoPhoton!, No.: 619635, GoPhoton! – Photonics for everyone
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing, František Uherek, PhD., RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
trvanie: 2012 – 2015